4 זכויות והטבות לחולי סרטן

מחלת הסרטן היא לרוב מחלה קשה ורוויה חוסר וודאות.

היא תחילתו של מאבק שעשוי להימשך שנים ושסופו עשוי להיות חיובי מצד אחד או טראגי מהצד האחר.

כחלק מרצון הרשויות לסייע לחולה במהלך מאבק זה, נתונות לו מגוון הטבות וזכויות.

בין אותן הטבות ניתן למצוא הקלות בתשלום מס, מתן קצבאות והטבות רפואיות, אשר רצוי להכיר ולנצל אותן.

 

זכות לקצבה של הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי מאפשר למי שחלה בסרטן, להיבדק על ידי וועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו כתוצאה מהמחלה ועל יסוד דרגה זו, תשלם לו קצבת נכות מדי חודש. קצבת הנכות משתנה בהתאם לאחוזי הנכות של החולה והיא משולמת למי שדרגת נכותו היא 60% לפחות.

 

פטור ממס הכנסה בגין מחלת הסרטן

במקרים מסוימים, אדם החולה במחלת הסרטן עשוי לזכות לפטור מתשלום מס הכנסה. פטור ממס הכנסה לחולי סרטן, ניתן במידה שנקבעה לחולה הסרטן דרגת נכות של 90% לפחות. קביעת אחוזי הנכות נעשית על ידי וועדה רפואית לפטור ממס הכנסה, אשר במקביל לדרגת הנכות, קובעת גם את תקופת הנכות.

אדם שדרגת נכותו היא 90% לפחות ולתקופה שמשכה שנה שלמה ומעלה, זכאי לפטור עד לגובה שכר חודשי ממוצע של כ- 51,000 ₪. במידה שתקופת נכותו קצרה משנה אך אינה קצרה מ- 185 יום, זכאותו לפטור תחול רק על הכנסה חודשית בגובה ממוצע של כ- 6,100 ₪. תקופת נכות הנמוכה מ- 185 יום, אינה מזכה בפטור.

 

הנחה במס רכישה

הטבה נוספת שעשויה לחול על מי שחלה בסרטן היא הנחה במס רכישה. להטבה זו עשוי חולה הסרטן להיות זכאי, במידה שנקבעה לו על ידי וועדה רפואית של הביטוח הלאומי, נכות רפואית בדרגה של 90% לפחות.

במידה שמדובר בדירה יחידה, שיעור המס יהיה 0% על דירה שנקנתה בסכום של עד ל- 1,714,865 ₪. במידה שמחיר הדירה עולה על סכום זה, החלק שמעל לסכום זה ועד לסכום של 2,500,000 ₪ יחויב במס של 0.5% במקום 3.5% עבור מי שאינו סובל מנכות רפואית.

 

פטור מתשלום עבור שירותים רפואיים

מחלת הסרטן מוגדרת כאחת מתוך מספר מצומצם של מחלות אשר ניתן בגינן פטור מתשלום על תרופות בהיקף מסוים, בהתאם לסל הספציפי של כל אחת מקופות החולים. זאת, במידה שהמחלה מוגדרת על ידי הקופה כמחלה קשה.

בנוסף, מחלת הסרטן מקנה זכאות לפטור מתשלום עבור בדיקות במכונים השונים כגון רנטגן, אולטרסאונד, M.R.I וטומוגרפיה ממוחשבת. בנוסף לכך, חולי סרטן אשר נפגעו בשיניהם עקב טיפול כימותרפי, זכאים להחזרים עבור טיפולים משקמים.

 

הטבות לחולי סרטן – סיוע שחשוב לנצל

הקשיים עמם מתמודד אדם אשר חלה בסרטן אינם מתמצים רק לקושי גופני. פעמים רבות מדובר באירוע המטלטל את שגרת החיים מקצה לקצה, הן עבור החולה והן עבור משפחתו. בשל כך, חשוב לנצל את מלוא ההטבות המוצעות על ידי רשויות המדינה וזאת על מנת להקל על נטל ההתמודדות עם המחלה.

שטרות של יורו

 

באותו נושא