חיפוש

3 סיבות בגינן תהיו זכאים לפטור ממס הכנסה

לקראת סיומה של שנת מס, אנחנו שומעים יותר ויותר מודעות הקוראות לנו לבדוק את הזכאות שלנו לקבלת החזרי מס. אם יצא לכם לשמוע מודעה הקוראת לכם לבדוק החזר מס עבור פטור ממס הכנסה, אולי הופתעתם לשמוע שהמדינה מעניקה פטור כזה. למעשה, המדינה מאפשרת פטור ממס הכנסה למספר מסוים של אזרחים.

הרף לקבלת הפטור נחשב גבוה, אך גם אם אתם לא זכאים לקבלת הפטור כיום, ייתכן שבעתיד קבלת הפטור תהיה רלוונטית עבורכם או עבור קרוב משפחה שלכם. הנה 3 סיבות שבגינן תהיו זכאים לפטור ממס הכנסה.

 

אחוז נכות גבוה במיוחד

כדי לקבל פטור ממס הכנסה על כל הכנסה כלשהי, יש להיות בעל נכות עם אחוזים גבוהים במיוחד. פטור כזה ממס הכנסה, עקב נכות מסוימת, מעניק פטור מלא או חלקי מהכנסה שמקורה ביגיעה אישית או מהכנסה שמקורה אינו ביגיעה אישית. הפטור שמתקבל יהיה מלא או חלקי כאמור, בהתאם לגובה ההכנסה של המבקש, כאשר הוא יינתן לזמן קבוע או לתקופה קצובה בזמן, בהתאם לקביעות של אחוזי הנכות שנקבעו למגיש הבקשה.

אחוז הנכות של מגיש הבקשה צריך להיות גבוה במיוחד כאמור. המדינה לא מעוניינת לחלק סתם כך פטור מאחד המיסים המשמעותיים ביותר שהיא גובה מהאזרחים. היא רוצה להעניק את הפטור רק לאזרחים שנמצאים במצב בריאותי קשה מאוד. אחוז הנכות צריך לעמוד על 90% במרבית במקרים עבור לקות אחת, כשבמקרים אחרים יש צורך ב-100% נכות. אם ישנם כמה לקויות, השקלול שלהן צריך להגיע לאחוז נכות העומד על לפחות 90.

פטור ממס הכנסה

השכרת דירה

ניתן לקבל פטורים נוספים ממס הכנסה, אך הפטורים הללו אינם מאפשרים לא לשלם מס הכנסה מכל צורת הכנסה שיש לכם. החוק מאפשר לאנשים שיש להם הכנסה מנכס מקרקעין, בדמות דירת מגורים, לקבל פטור ממס הכנסה עובר השכירות שמשולמת להם מדי חודש על ידי השוכר.

מדי שנה מתעדכנות התקרות השונות שמקנות בקבלת פטור כזה, באופן מלא או חלקי. לרוב, פטור ממס הכנסה על השכרת דירה יינתן באופן מלא למי שמשכיר דירה בסכום שנע מתחת לכ-5,200 שקלים, כשהשכרה מעל סכום זה יכולה להעניק למשכיר פטור חלקי בלבד מההכנסה המתוארת.

 

סיום העסקה

גם בעת סיום העסקה שלכם במקום עבודה מסוים, אתם יכולים להיות זכאים לפטור מהכנסות שונות. למשל, עובדים שמתפטרים יכולים לפדות את ימי החופשה שלהם. הימים הללו עשויים להיות שווים מאות או אלפי שקלים למרבית העובדים, והסכומים הללו עשויים להיות פטורים ממס הכנסה לאותם העובדים.

בנוסף, עובד יכול לקבל פיצויי פיטורים, אם מקום העבודה שלו פיטר אותו. עבור פיצויים שניתנים למפוטר ניתן לקבל פטור עליהם, מכיוון שהם נחשבים להכנסה מסוימת, עד לתקרה שנקבעה מבעוד מועד בחוק.

פטור ממס הכנסה

באותו נושא